Nasim Rezvan messenger
Download

📖وَ إِذا ما أُنْزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّکُمْ زادَتْهُ هذِهِ إيماناً فَأَمَّا الَّذينَ آمَنُوا فَزادَتْهُمْ إيماناً وَ هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ
💠و هنگامی که سوره ای نازل شودبعضی از ایشان ، کسی است که می گوید، این سوره ایمان کدامیک از شما را زیادکرد؟ اما آن کسانی که ایمان آورده اند ایمانشان زیاد شده و خوشحال می شوند
#سوره_توبه_آیه_124
🔑از این آیه بر می آید که کسی این سئوال را نموده دلش خالی از شک و تردیدنبوده و چون در قلب خود هیچ اثری از نزول قرآن مشاهده نکرده ومی پندارد که دیگران هم مانند خود او هستند، لذا در جستجوی کسی است که قلبش از نزول قرآن متأثر شده باشد، چون می بیند که رسولخدا(ص ) ادعا می کند که قرآن هرقلبی را اصلاح می نماید، چه آن قلب خاشع باشد و چه منحرف و مایل از حق ،لذا شک او افزایش می یابد و نفاقش زیادتر می شود. اما افراد مؤمن که دلهایشان خالی از نفاق و مرض است ، نزول قرآن باعث زیادت ایمان آنان و روشن شدن زمینه دلهایشان به نور هدایت می گردد و این افزایش ایمان ، هم از جهت کمیت و هم از جهت کیفیت می باشد و همین نورهدایت باعث می شود که شرح صدر بیابند و صورتهایشان از سرور و فرح برافروخته گردد.
@quran

2 March 2021 | 02:11